test

Chairconcept.com sp. z o.o. otrzymała dotację na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał
obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dotacji 99 183,93 zł