OGŁOSZENIA

 

Chairconcept.com sp. z o.o. otrzymała dotację na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał
obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dotacji 99 183,93 zł

 
 

Zapytanie ofertowe nr 1 – 01.04.2020 r.
Zakupu dedykowanego oprogramowania do obsługi produktu

 


 

Zapytanie ofertowe nr 2 – 03.04.2020 r.
Wykonanie usługi doradczej dot. wdrożenia nowego produktu

 


 

 

 

Firma Chairconcept.com Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Kompleksowy, mobilny system meblowy sterowany aplikacją, dedykowany dla małych mieszkań lub mini apartamentów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla osób starszych i niepełnosprawnych”

na który otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego modułowego rozwiązania meblowego dedykowanego apartamentom, będącego odpowiedzią na zachodzące zmiany w sposobie życia i funkcjonowania ludności w dużych miastach.  

Planowane efekty projektu:

stworzenie innowacyjnego produktu meblowego i uruchomienie jego produkcji i sprzedaży,  

rozszerzenie gamy nowych odbiorców o firmy deweloperskie,  

wejście z nowym produktem na rynki zagraniczne.  

Wartość projektu ogółem: 711 924,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 334 060,00 PLN Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 30.06.2020 Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.05-04-0008/18-00