Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy platformy komunikacyjno-logistycznej wraz z administracją i zarządzaniem urządzeniami sieciowymi…

2015-03-10

W związku z realizacją projektu pn.:
Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa”
w ramach Działania 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013
zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie
wykonawcy platformy komunikacyjno-logistycznej wraz z administracją i zarządzaniem
urządzeniami sieciowymi, zapewnieniem platformie dostępu do Internetu oraz szkoleniem
instruktażowym, a także strony www w ramach w/w projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/FPK/2015 DO POBRANIA: tutaj
INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY WWW.GRUPAHORECA.COM