zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy badań wyrobów na zgodność z wymogami normatywnymi (badanie prototypów mebli).

2015-04-21

ZO NR 7/FPK/2015
Załącznik do pobrania tutaj
INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY WWW.GRUPAHORECA.COM