Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy oprogramowania w ramach poniższego projektu

2015-03-04

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/FPK/2015
W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa” w ramach Działania 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiegona lata 2007-2013
Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy oprogramowania w ramach w/w projektu.

Termin składania ofert: do 16 marca 2015 roku, do godz. 9:30.

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA: tutaj
INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY WWW.GRUPAHORECA.COM