Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego w ramach niżej wymienionego projektu

2015-03-04

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FPK/2015
W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa”w ramach Działania 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiegona lata 2007-2013

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego w ramach w/w projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA: tutaj
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA: tutaj
INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY WWW.GRUPAHORECA.COM