„KONKURS” W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa”

2015-03-27

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/FPK/2015
W związku z realizacją projektu pn.:
Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa”

w ramach Działania 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie
wykonawcy realizującego zadania w ramach w/w projektu.
Toruń, 27 marca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA: tutaj
INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY WWW.GRUPAHORECA.COM