INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2014-04-30

W związku z realizacją przedsięwzięcia pt. „Stworzenie strategii rozwoju klastra meblarskiego w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 upublicznia się informację o zamiarze udzielenia zamówienia finansowanego z udziałem środków publicznych. Niniejszym zapraszamy do kontaktu osoby/podmioty zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego i wzięciem udziału w postępowaniu ofertowym związanym z realizacją zadania pt. „Stworzenie strategii rozwoju klastra meblarskiego w województwie kujawsko-pomorskim”.

Zamówienie udzielone zostanie w oparciu o „Wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy PZP”, z dnia 9 maja 2012r.