INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 4/FPK/2015

2015-03-27

Informuję, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym najkorzystniejsze ofertę złożyła firma:
– Krelowski.com, Zbigniew Krełowski, 87-148 Papowo Osieki, Heweliusza 15/1.

Plik do pobrania: ​tutaj
INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY WWW.GRUPAHORECA.COM