Firma Chairconcept.com Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

2019-10-21

„Kompleksowy, mobilny system meblowy sterowany aplikacją, dedykowany dla małych mieszkań lub mini apartamentów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla osób starszych i niepełnosprawnych”

na który otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Plik do ściągnięcia