Chairconcept.com zajęło I miejsce na liście wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia ze środków funduszu powiązań kooperacyjnych w ramach projektu „ Wspieranie Powiązań Kooperacyjnych Przedsiębiorstw w województwie Kujawsko-Pomorskim”.

2015-01-21

Etap I dotyczący przedsięwzięcia pt. „Stworzenie strategii rozwoju klastra meblarskiego w województwie kujawsko-pomorskim” przebiegł pomyślnie. Aktualnie rozpoczęliśmy drugi etap, w którym Chairconcept.com zajęło I miejsce na liście wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia ze środków funduszu powiązań kooperacyjnych w ramach projektu „ Wspieranie Powiązań Kooperacyjnych Przedsiębiorstw w województwie Kujawsko-Pomorskim”. Firma uzyskała największą ilość przyznanych punktów za ocenę merytoryczną, fakultatywną oraz panel eksperta.
Wsparcie będzie udzielane w oparciu o umowę nr WP-II-P.433.5.3.2014 o dofinansowanie projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu.