Funding

Firma Chairconcept.com Sp. z o.o. realizuje projekt pn.
„Kompleksowy, mobilny system meblowy sterowany aplikacją, dedykowany dla małych mieszkań lub mini apartamentów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla osób starszych i niepełnosprawnych”
na który otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.   Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego modułowego rozwiązania meblowego dedykowanego apartamentom, będącego odpowiedzią na zachodzące zmiany w sposobie życia i funkcjonowania ludności w dużych miastach.   Planowane efekty projektu: stworzenie innowacyjnego produktu meblowego i uruchomienie jego produkcji i sprzedaży,   rozszerzenie gamy nowych odbiorców o firmy deweloperskie,   wejście z nowym produktem na rynki zagraniczne.   Wartość projektu ogółem: 711 924,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 334 060,00 PLN Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 30.06.2020 Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.05-04-0008/18-00